Hlavní strana - Zaznamenali jsme

Zaznamenali jsme

 

16. 9. 2021 

Rekonstruovaná pamětní síň Františka Hrubína

Slavnostní otevření rekonstruované pamětní síně Františka Hrubína v Lešanech se uskuteční dne 25. 9. 2021.

 

29. 4. 2021 

Cena Maxe Broda 2021

Společnost Franze Kafky (SFK) vyhlásila 27. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej – Cenu Maxe Broda 2021! Do soutěže se mohou zapojit studenti z ČR a Slovenska. Na vítěze čekají finanční odměny.
Texty (PDF, doc), psané v českém a slovenském jazyce spolu s přihláškou (je k dispozici na webu SFK) do soutěže, zasílejte do 30. 6. 2021 na cmb@franzkafka-soc.cz.
 

Témata:
1. HUMOR FRANZE KAFKY – Jean Collignon ve svém eseji Kafkův humor píše: „Specifikum Kafkova humoru tkví v tom, že – jak se zdá – nemá předmět.” Jak lze rozumět humoru Franze Kafky? A kde ho v jeho díle můžeme objevit?
2. KRIZE – Krize mezilidských vztahů, ekonomická krize, klimatická krize, existenční krize... Co je to krize a jaké může mít podoby?
3. LOCKDOWN – Jak celosvětová pandemie ovlivnila můj život?

 

24. 4. 2021

Dubnové číslo informačního zpravodaje Památníku národního písemnictví na Moravě Literka mj. připomíná 35 let od úmrtí spisovatele, dramatika a reportéra Ludvíka Aškenazyho včetně jeho zajímavých životních osudů. Pozdější nositel německé Státní ceny za literaturu pro děti, jehož rodnou řečí nebyla čeština, a proto své literární práce zpočátku diktoval, obestřel mystifikací už své narození. Manžel dcery spisovatele Heinricha Manna a přítel Oty Pavla a Arnošta Lustiga uváděl, že se narodil v železničním vagónu průvodčí v České Těšíně (uvádí se to i ve slovnících). Důvodem bylo získání československého státního občanství. Narodil se totiž ve východopolské a posléze sovětské Stanislavi, dnes ukrajinském Ivano-Frankivsku. Ve Lvově studoval na univerzitě.

Po jeho emigraci v roce 1968 byl komunistickým režimem na více než dvacet let vymazán z české literatury. Zemřel v roce 1986 v italském Bolzanu, kde je i pohřben.        

 

29. 3. 2021

Březnové číslo informačního zpravodaje Památníku národního písemnictví na Moravě Literka mj. přináší informaci o:

 

 

26. 2. 2021 

Šrámkova Sobotka v roce 2021

V letošním roce by se měl konat již 65. ročník Šrámkovy Sobotky, festivalu českého jazyka, řeči a literatury. Podle plánu by měl proběhnout v termínu 3. 7.–10. 7. 2021. Jako hlavní téma bylo zvoleno „Od folkloru k folkloru“. Organizační tým zatím festival připravuje v celém obvyklém rozsahu včetně odborných přednášek, výstav, autorských čtení, divadelních představení pro dospělé i dětské publikum, koncertů a besed. Akce se však bude moci uskutečnit v závislosti na pandemické situaci a s tím souvisejících vládních opatření…

 

12. 11. 2020 

Patnáctý ročník celostátní literární soutěže Skrytá paměť Moravy

Byl vyhlášen 24. 9. 2020. Má aktuální téma Život v době korony. Uzávěrka literárních prací je 31. 3. 2021. Statut soutěže, přihlášku a aktuální podmínky naleznou zájemci na Facebooku nebo na webech www.jmk.cz a www.muzeumbrnenska.cz.  

 

12. 11. 2020 

Říjnové číslo informačního zpravodaje Památníku národního písemnictví na Moravě Literka mj. přináší informaci o nové knize literárního vědce a kritika Jiřího Trávníčka (Ústav pro českou literaturu AV, pracoviště v Brně) o historii čtenářské kultury nazvané Kulturní vetřelec (vydal Host, 2020, 272 s. ISBN 978-80-275-0245-5) a zprávu o finále 14. ročníku celostátní literární soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy, které letos proběhlo 24. 9. kvůli pandemii koronaviru v komorním duchu a s řadou omezení. O vyhlášení jubilejního 15. ročníku viz samostatná informace.      


30. 4. 2020

Bohumil Hrabal a část jeho tvorby jsou neodlučitelně spojeni s pražskou Libní. Městská část Praha 8 mj. společně s investorem, společností Akvo Praha, a Galerií hl. m. Prahy proto připravuje, aby na Palmovce po výstavbě nových objektů nad stanicí metra (projekt nese název One Palmovka) vzniklo nově koncipované náměstí pojmenované po spisovateli s uměleckým dílem inspirovaným osobností a tvorbou B. Hrabala. To stávající není dostatečně důstojné věhlasu tak významného spisovatele.

Podoba uměleckého díla by měla být známa do začátku roku 2022 a celé náměstí dokončeno v roce 2025. Nové restaurace a kavárny, které zde vzniknou, budou svou formou a obsahem rovněž odkazovat ke spisovateli a jeho dílu.


6. 2. 2020

Památník Jana Amose Komenského ve Fulneku bude z důvodu rekonstrukce minimálně do srpna 2020 uzavřen.


12. 12. 2019
Rok 2020 bude ve znamení výročí významných postav naší literární historie, a to

Všemu budou vévodit Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského 2020–2022 (28. 3. 1592–15. 11. 1670): 350. výročí úmrtí a 430. výročí narození.

Stálé muzejní expozice věnované těmto významným literárním a intelektuálním osobnostem budou rozšířeny, aktualizovány nebo zcela nově koncipovány; ve zvýšené míře se hodlají svými aktivitami zapojit rovněž knihovny z celé České republiky.


26. 9. 2019
V Kostelci na Hané probíhá rekonstrukce Červeného domku, kde v posledních letech svého života bydlel básník Petr Bezruč; jedna místnost mu sloužila jako pracovna, ve druhé měl ložnici. Zde byl také nalezen zhroucený krátce před svou smrtí 17. 2. 1958. Ve vedlejším Bílém domku se stravoval u majitelky Františky Trnkové. Dne 23. 9. 1962 byla v Červeném domku otevřena Pamětní síň Petra Bezruče a paní Trnková se až do své smrti v roce 1972 o expozici starala.

V současnosti je objekt ve vlastnictví Olomouckého kraje a spadá do správy Muzea a galerie v Prostějově. Bílý domek byl již zbořen. Muzeum by mělo na jaře 2020 v Červeném domku otevřít novou expozici, kde bude prezentováno básníkovo dílo i jeho pobyt na Hané. 


11. 4. 2019 
V sobotu 27. 4. 2019 od 10:30 hod. dojde na prvním nádvoří hradu Valdštejn před kaplí sv. Jana Nepomuckého ke slavnostnímu odhalení pamětní desky spisovateli Eduardu Petiškovi u příležitosti 95. výročí jeho narození.
Spisovatel zde v letech 1954–1958 se svou rodinou často pobýval a také tvořil. Fanfáry Trubačů Českého ráje uvedou projev literárního vědce Jiřího Opelíka (více informací naleznete na www.infocentrum-turnov.cz).

Městská knihovna Antonína Marka Turnov pro letošní rok zorganizovala v rámci Roku Eduarda Petišky 2019 jako součást projektu výchovy ke čtenářství i řadu akcí (www.knihovna.turnov.cz).     


5. 12. 2018
Muzeum cestopisné literatury v Českých Budějovicích, jehož základem byla sbírka cestopisné literatury Martina Řehouta, bylo definitivně zrušeno v červnu 2018. Podle sběratele zatím žádnou náhradu tohoto muzea nemá v plánu.
 

5. 11. 2018
Ve výletní restauraci Rudolfův dvůr v Rudolfově (část Jindřichova Hradce) dokončil Karel Čapek v roce 1923 svůj román Krakatit. Zchátralý objekt a přilehlé pozemky jsou od podzimu 2017 ve vlastnictví místního rodáka a pedagoga Petera Chvojky, který hodlá roky opuštěnému a památkově chráněnému místu vrátit život. Plánuje zde mj. otevřít expozici věnovanou Karlu Čapkovi a jeho románu, který zde dopsal. Rekonstrukce by měla být dokončena v roce 2023 ke 100. výročí, kdy zde spisovatel dopsal Krakatit.
 

1. 11. 2018
Ladislav Pártl, nový majitel měšťanského pivovaru v Polné nedaleko Havlíčkova Brodu, chystá po rekonstrukci objektu v jeho prostorách zpřístupnit expozici věnovanou Bohumilu Hrabalovi, která připomene zdejší pobyt spisovatele v letech 1916–1919. Měla by být otevřena ke 100. nedožitým narozeninám spisovatele v roce 2019. Nový majitel na projektu spolupracuje s Klubem za historickou Polnou.
Sdílet: