Hlavní strana

Muzea, památníky a expozice

 
FILTROVÁNÍ Kraj   Typ   zrušit filtry

Muzea, památníky a expozice

Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví

Zpracovává a zpřístupňuje sbírky dokladů o vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů, které se váží k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti. Ve svých fondech má cca 7 mil. sbírkových předmětů.

Památník národního písemnictví – Letohrádek Hvězda

Památník národního písemnictví – Letohrádek Hvězda

Vzácná architektonická renesanční památka. Objekt slouží k pořádání sezónních výstav jak tematických z oblasti literatury a knižní kultury, tak současného umění.

Areál Barunčiny školy

Areál Barunčiny školy

Expozice školní třídy, kterou v letech 1824–33 navštěvovala B. Němcová, která je uspořádána podle jejích literárních děl Babička a Pan učitel. 

Buštěhradské muzeum Oty Pavla u Rotta

Buštěhradské muzeum Oty Pavla u Rotta

Expozice o životě a díle O. Pavla s dokumenty a předměty z jeho života a tvorby.

Byt Jaroslava Foglara

Byt Jaroslava Foglara

Expozice v bytě J. Foglara.

Centrum Mariny Cvětajevové

Centrum Mariny Cvětajevové

Expozice o životě a díle M. Cvětajevové, která žila v letech 1922–25 v Československu, představuje předměty z její pozůstalosti včetně knih.

Dobrovická muzea – expozice Bohumila Hrabala

Dobrovická muzea – expozice Bohumila Hrabala

Expozice s připomínkou pobytu B. Hrabala (14. 4.– 30. 9. 1944), když se zaučoval na místním nádraží.

Domek Boženy Němcové

Domek Boženy Němcové

Expozice věnovaná pobytu spisovatelky v období září 1837 až duben 1838. Zpřístupněna veřejnosti byla v květnu 1942 a jedná se tak o nejstarší české literární muzeum. 

Expozice Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra

Expozice Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra

Muzeum dvou významných politiků - Františka Palackého a Františka Ladislava Riegera na zámku v Malši.


Franz Kafka museum

Franz Kafka museum

Expozice představuje výstavu o životě a díle F. Kafky, kterou původně připravilo centrum současné kultury (CCCB) v Barceloně v roce 1999.

Galerie a muzeum M. D. Rettigové

Galerie a muzeum M. D. Rettigové

Interaktivní expozice o životě a díle M. D. Rettigové.

Hrad Pecka – expozice Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic

Hrad Pecka – expozice Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic

Životopisná expozice s ukázkami Harantova literárního a hudebního díla.

Hříbek – Památník Antonína Sovy

Hříbek – Památník Antonína Sovy

Expozice věnovaná dětství a mládí A. Sovy a jeho lásce k Marii Kovaříkové. Východiště Sovovy stezky, vedoucí přes vrch Stražiště do Pacova.

Knihovna Václava Havla - Havel v kostce

Knihovna Václava Havla - Havel v kostce

Převážně digitální expozice přibližuje kolážemi fotografií a citátů životní osudy V. Havla v jeho životních etapách – rodina, divadlo, disent, prezidentství – v širších kulturně-historických souvislostech.

Kulturní centrum Letohrad – městské muzeum – pamětní vitrína Petra Jilemnického

Kulturní centrum Letohrad – městské muzeum – pamětní vitrína Petra Jilemnického

Pamětní vitrína v rodišti P. Jilemnického s osobními předměty a fotografiemi z jeho někdejšího památníku (1971–1990) poplatného době.

Jiráskovo muzeum Hronov

Jiráskovo muzeum Hronov

Expozice vedle A. Jiráska připomíná i další významné rodáky-literáty z Hronova.

Matice česká

Matice česká

Věnuje se vědecké a osvětové práci v oblasti kulturní historie, knihovědy a knihovnictví (přednášky, kulturní pořady, vydavatelská činnost; popularizace činnosti Knihovny Národního muzea). Spolupráce s Maticí moravskou, Maticí slezskou a Maticí slovenskou.

Matice moravská

Matice moravská

Historický a uměnovědný spolek se zaměřením na společenskovědní bádání na Moravě, jehož počátky sahají do poloviny 19. století (1853). Vydavatel Časopisu Matice moravské a knih; pořadatel odborných přednášek a konferencí.

Matice slezská

Matice slezská

Zájmová a kulturní organizace na uchovávání a podporu dějin umění a historické a kulturní tradice Českého Slezska založená 1877 jako Matice opavská (obnovena 1968–72, znovu ustavena v prosinci 1990). Má 16 pobočných spolků.

Městské muzeum a galerie v Hranicích – Gallašova knihovna

Městské muzeum a galerie v Hranicích – Gallašova knihovna

V depozitáři muzea je zpřístupněna knihovna (díla ze 16.–19. stol.) z pozůstalosti hranického rodáka a obrozence J. H. A. Gallaše.

Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově

Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově

Expozice o životě a díle A. Sovy s využitím literární a osobní pozůstalosti s důrazem na jeho vztah k rodnému kraji.

Městské muzeum LORETA – expozice slavných rodáků

Městské muzeum LORETA – expozice slavných rodáků

Expozice věnovaná významným rodákům města s připomínkou návštěv B. Němcové.

Městské muzeum v Sadské – expozice Paroubkova pracovna a knihovna (Georgion)

Městské muzeum v Sadské – expozice Paroubkova pracovna a knihovna (Georgion)

Expozice s pracovnou a knihovnou rodáků O. J. Paroubka a F. A. Paroubka. Muzeum je v současnosti z důvodu plánované rekonstrukce uzavřeno.

Městské muzeum Žacléř – expozice Jana Amose Komenského, Franze Grundmanna a Alfreda Waldaua

Městské muzeum Žacléř – expozice Jana Amose Komenského, Franze Grundmanna a Alfreda Waldaua

Expozice daných autorů; A. Waldau, vl. jménem Josef Jarosch, pomáhal k poznání české kultury a literárních děl v německém prostředí, za což ho česká kulturní veřejnost velmi oceňovala.

Muzeum a galerie v Prostějově – expozice Jiřího Wolkera

Muzeum a galerie v Prostějově – expozice Jiřího Wolkera

Expozice o životních a literárních osudech J. Wolkera, ohlasu jeho tvorby a bojích o ni z básníkovy pozůstalosti, kterou jeho rodiče věnovali muzeu. Muzeum rovněž disponuje pozůstalostí po Z. Wolkerové a archivními dokumenty festivalu Wolkerův Prostějov od jeho vzniku až po současnost.

Muzeum Boženy Němcové

Muzeum Boženy Němcové

Expozice o životě a díle B. Němcové a jeho ohlas s její literární pozůstalostí. Součástí je i obrozenecká knihovna učitele Josefa Arnošta Koliska, zakladatele veřejné školní knihovny v České Skalici, první na Náchodsku. 

Muzeum bratří Čapků

Muzeum bratří Čapků

Dvě samostatné expozice věnované životu a dílu Karla (1. patro) a Josefa Čapkových (2. patro s galerií jeho obrazů).

Muzeum Dr. Šimona Adlera

Muzeum Dr. Šimona Adlera

Rodný dům Š. Adlera s expozicí o kultuře a náboženství židovských obyvatel v západočeském příhraničí, kde se rovněž konají sezónní výstavy. V roce 2018 bude probíhat přestavba expozice.

Muzeum Eduarda Štorcha

Muzeum Eduarda Štorcha

První část expozice je věnovaná spisovateli, jeho životu a práci, druhá obsahuje ukázky doby pravěku, o které autor psal.

Muzeum Eduarda Štorcha a Karla Zemana

Muzeum Eduarda Štorcha a Karla Zemana

Expozice věnovaná místnímu rodákovi, spisovateli E. Štorchovi, spojená také s doklady pravěkého osídlení Ostroměřska.

Muzeum J. V. Sládka

Muzeum J. V. Sládka

Expozici o životě a díle J. V. Sládka, která je umístěna v přestavbě básníkova rodného domu, doplňují básníkovy amatérské fotografie a interiér z jeho pražského bytu.

Muzeum Jana Amose Komenského

Muzeum Jana Amose Komenského

Expozice s audiovizuálními programy s interaktivními prvky, která vznikla pod záštitou UNESCO, je zaměřena na Komenského a jeho dobu a odkaz současnosti.
pozn.: Muzeum se rovněž podílelo na vytvoření a instalaci expozice v Comenius Museum Naarden v Nizozemsku.

Muzeum Jarmily Novotné a Svatopluka Čecha

Muzeum Jarmily Novotné a Svatopluka Čecha

Expozice S. Čecha pocházející z období života na zámku v Litni s ukázkami díla a osobních dokumentů.


Muzeum Jaroslava Foglara

Muzeum Jaroslava Foglara

Kompletně zdokumentovaný život a dílo J. Foglara. Otevřeno ke 110. výročí spisovatelova narození na hradě Ledeč nad Sázavou.

Muzeum Jindřicha Šimona Baara

Muzeum Jindřicha Šimona Baara

Expozice o životě a díle J. Š. Baara v prvním patře domu, kde žil na odpočinku (knihovna, vybavení bytu).

Muzeum Josefa Dobrovského (+ Jaroslav Kvapil)

Muzeum Josefa Dobrovského (+ Jaroslav Kvapil)

Expozice je rozdělena na dvě části; první je věnována životě a díle J. Dobrovského a době národního obrození, ve druhé je představena rodná síň J. Kvapila s jeho pozůstalostí.

Muzeum osobností a lidových tradic Vnorov

Muzeum osobností a lidových tradic Vnorov

Expozice významných rodáků obce.

Muzeum Otokara Březiny

Muzeum Otokara Březiny

Expozice o životě a díle O. Březiny s uměleckými díly z básníkovy pozůstalosti je instalována v bytě, kde žil až do své smrti.

Muzeum Šumavy Sušice, p. o. – expozice Karla Klostermanna

Muzeum Šumavy Sušice, p. o. – expozice Karla Klostermanna

Expozice o životě a díle K. Klostermanna s ukázkami jeho rukopisů, dokumentů a fotografiemi z různých období jeho života i míst na Šumavě, o kterých psal. Část je zařízená jako tradiční šumavská světnice.

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Expozice v bývalém tereziánském špýcharu, která je věnována osobnosti prvního čs. prezidenta včetně období jeho bojů o pravost Rukopisů královédvorského a zelenohorského.

Muzeum tradic obce Soutice – expozice Vojtěcha Zamarovského

Muzeum tradic obce Soutice – expozice Vojtěcha Zamarovského

Expozice o životě a tvorbě slovenského rodáka V. Zamarovského, který v obci dlouhé roky žil a tvořil a je také pohřben na místním hřbitově.

Muzeum v Klimkovicích – expozice Petra Bezruče a Jarmily Glazarové

Muzeum v Klimkovicích – expozice Petra Bezruče a Jarmily Glazarové

Expozice o působení P. Bezruče a J. Glazarové v Klimkovicích.

Muzeum Vysočiny – Po stopách Karla Havlíčka Borovského

Muzeum Vysočiny – Po stopách Karla Havlíčka Borovského

Expozice o životě a době, kdy K. H. Borovský působil a kdy po roce 1856 vznikl kult jeho osoby, která je instalována v původním interiéru bytu, kde spisovatel žil s manželkou Julií a dcerou Zdenkou před svou deportací do Brixenu.

Národní muzeum–Knihovna

Národní muzeum–Knihovna

Dokumenty z historie literatury a knižní kultury v českých zemích (rukopisy, prvotisky, staré tisky, zámecké knihovny, kramářské písně, nejrozsáhlejší sbírka českých periodik v ČR). Osobní knihovny např. F. Palackého a P. J. Šafaříka.

Národní muzeum – Zámek Vrchotovy Janovice stálá expozice Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice

Národní muzeum – Zámek Vrchotovy Janovice stálá expozice Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice

Expozice je připomínkou častých návštěv R. M. Rilka a K. Krause na zámku baronky Sidonie Nádherné z Borutína (1885–1950). Součástí expozice je původní zámecká knihovna, od roku 1954 ve správě Knihovny Národního muzea.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Expozice věnovaná pedagogice a dějinám českého školství. Knihovna od roku 1919 shromažďuje komeniologickou literaturu.

Národopisné muzeum v Třebízi  – Památník Václava Beneše Třebízského

Národopisné muzeum v Třebízi – Památník Václava Beneše Třebízského

Expozice o životě a díle v rodném domě V. B. Třebízského.

Památník bratří Mrštíků

Památník bratří Mrštíků

Původní domek rodiny bratří Mrštíků s expozicí národopisné sbírky, rekonstruovanou pracovnou a zahradou.

Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla

Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla

Památník je vybudovaný na místě rodné chalupy sochaře a malíře Jana Knebla (1866–1962) a jeho tří synovců – spisovatelů Bohumíra a Josefa a také malíře Antonína (1910–1975). Památník funguje jako místo pro různé akce.

Památník Františka Palackého

Památník Františka Palackého

Expozice o životě a díle včetně rodné komůrky s částí původního mobiliáře rodného domu.

Památník Františka Palackého a F. L. Riegra

Památník Františka Palackého a F. L. Riegra

Původní interiér bytu o pěti místnostech nabízí pohled do pracovny F. Palackého a F. L. Riegra.

Památník Jana Amose Komenského - Bílá Třemešná

Památník Jana Amose Komenského - Bílá Třemešná

Pamětní síň ve vile, zbudované na místě bývalého zámečku, kde J. A. Komenský nalezl v letech 1626–28 útočiště před svým odchodem do vyhnanství.

Památník Jana Amose Komenského - Horní Branná

Památník Jana Amose Komenského - Horní Branná

Památník J. A. Komenského v budově zámku na na památku posledních měsíců jeho pobytu ve vlasti (listopad 1627–únor 1628). Připomenutí dalších literárních osobností spojených s obcí.

Památník Jana Amose Komenského - Komňa

Památník Jana Amose Komenského - Komňa

Stálá expozice věnovaná J. A. Komenskému a historii jeho domnělého rodiště v památkově chráněné sýpce z 18. století.

Památník Jana Amose Komenského ve Fulneku

Památník Jana Amose Komenského ve Fulneku

Expozice v budově bývalého českobratrského sboru, kde J. A. Komenský žil a působil. AV program seznamuje s jeho životem a dílem jako učitele, kněze, spisovatele a kartografa.

Památník Jana Amose Komenského - Žeravice

Památník Jana Amose Komenského - Žeravice

Průběžně doplňovaná expozice věnovaná J. A. Komenskému v bývalém objektu Českých bratrů.

Památník Jaroslava Haška

Památník Jaroslava Haška

Expozice o životě a díle J. Haška, která je instalována v domě, kde spisovatel žil a zemřel.

Památník Josefa Jungmanna

Památník Josefa Jungmanna

Expozice o životě a díle J. Jungmanna s připomenutím dalších literárních osobností, jejich život byl spojený s obcí: bratrů J. Jungmanna Antonína a Jana a A. Patery.

Památník Josefa Kaluse

Památník Josefa Kaluse

Expozice o životě a díle „spisovatele Valašska“ v budově, která původně sloužila jako hospoda (1880) a později jednotřídní škola (1889–1977) – učitelské působiště J. Kaluse. Konají se zde i sezonní výstavy.

Památník Josefa Lady

Památník Josefa Lady

Expozice o životě a díle J. Lady s autentickými exponáty věnovanými a zapůjčenými od jeho dědiců.

Památník Karla Čapka

Památník Karla Čapka

Expozice o životě a díle K. Čapka v přízemí letního sídla manželů Čapkových, kterou doplňuje okružní naučná stezka v okolí. V podkroví domu se nacházejí expozice Čapkovy manželky O. Scheinpflugové a F. Peroutky, který zde bydlel.

Památník Karla Čapka

Památník Karla Čapka

Zpřístupnění objektu je plánováno po rekonstrukci na konec roku 2018. Zatím možná virtuální procházka objektem

Památník Karla Hynka Máchy

Památník Karla Hynka Máchy

Expozice v místnosti, kde K. H. Mácha žil a zemřel, zaměřená na jeho pobyt v Litoměřicích.

Památník Karla Hynka Máchy

Památník Karla Hynka Máchy

Expozice o životě a díle v nejstarší dochované budově města, které si K. H. Mácha oblíbil, několikrát i s jeho okolím navštívil a jež ho inspirovalo ke vzniku jeho nejslavnějšího díla Máj.

Památník Karla Jaromíra Erbena

Památník Karla Jaromíra Erbena

Rodný domek představuje doklady ze života a díla K. J. Erbena. Okolím Miletína vede naučná stezka K. J. Erbena s devíti tematickými zastávkami.

Památník Karla Poláčka

Památník Karla Poláčka

Památník spisovatele a rodáka města spojený s muzeem judaismu v Orlických horách v budově bývalé synagogy. Budoucí provozování instituce v současnosti čeká na řešení.

Památník Karla Václava Raise

Památník Karla Václava Raise

Stálá expozice o životě a díle místního rodáka K. V. Raise rovněž představuje historii města. Pořádají se příležitostné výstavy.

Památník Mistra Jana Husa

Památník Mistra Jana Husa

Expozice o životě, díle a odkazu Mistra Jana Husa.

Památník  Óndry Łysohorského

Památník Óndry Łysohorského

Expozice věnovaná životu a dílu lašského básníka Ó. Łysohorskeho.

Památník Petra Bezruče

Památník Petra Bezruče

Expozice o životě P. Bezruče s jeho pozůstalostí. Výstavní a literárněvědné pracoviště v budově, která byla postavena v letech 1955-56 na místě básníkova rodného domku, jenž byl za 2. světové války zničen.

Památník Petra Chelčického

Památník Petra Chelčického

Památník věnovaný osobnosti a době Petra Chelčického.

Památník písemnictví na Moravě

Památník písemnictví na Moravě

Nabízí expozice a krátkodobé výstavy čerpající především z moravských literárních tradic.

Památník Pohádky máje

Památník Pohádky máje

Expozice dokumentuje historii vzniku románu Pohádka máje z roku 1891 a život autora románu V. Mrštíka.

Památník Svatopluka Čecha

Památník Svatopluka Čecha

Historické prostory, kde spisovatel žil a pracoval a kde ho často navštěvovali přátelé literáti (Ignát Hermann, Josef Václav Rais, Václav V. Štech, Jaroslav Vrchlický, Karolína Světlá aj.), v současnosti slouží jako obřadní síň obce.

Památník Svatopluka Čecha – rodná světnička

Památník Svatopluka Čecha – rodná světnička

Stálá expozice o životě a díle S. Čecha představuje doklady z jeho pozůstalosti ; umístěna je v rodné světničce.

Památník Terezín. Bývalá Magdeburská kasárna – expozice literární tvorby

Památník Terezín. Bývalá Magdeburská kasárna – expozice literární tvorby

Expozice věnovaná osudům literárních tvůrců zavlečených do Terezína a posléze dalších koncentračních táborů. Vystavená literatura je chápána jako součást terezínské vězeňské kultury, ale neusiluje o stanovení klamné kategorie vězeňské literatury. Chce být varovným mementem.

Památník Vítězslava Hálka – rodný dům

Památník Vítězslava Hálka – rodný dům

Aktualizovaná expozice o životě a díle V. Hálka, kterou připravil Památník národního písemnictví. pozn.: Otevřeno pouze v neděli 13–16 hod.

Památník Vojtěcha Martínka

Památník Vojtěcha Martínka

Expozice o životě a díle V. Martínka, významného představitele kulturního života na Ostravsku. Exponáty zapůjčilo Muzeum Beskyd z Frýdku-Místku.

Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou

Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou

Expozice věnovaná vlastenci V. Metelkovi, jehož deníky z let 1835–44 a 1856–66 se staly podkladem pro román Zapadlí vlastenci K. V. Raise.

Pamětní síň Františka Hrubína

Pamětní síň Františka Hrubína

Expozice dokumentuje život a dílo spjaté s krajem F. Hrubína, rovněž vzpomínkové večery věnované básníkovi.

Pamětní síň Jana Amose Komenského

Pamětní síň Jana Amose Komenského

Expozice o životě a díle J. A. Komenského v budově radnice zdůrazňuje jeho pobyt ve městě u Karla Staršího ze Žerotína(1622–1625) a práce, které zde vznikly, mj. Labyrint světa a ráj srdce.

Pamětní síň Jaroslava Seiferta

Pamětní síň Jaroslava Seiferta

Expozice o životě a díle J. Seiferta připomínající jeho kralupské kořeny s moderní multimediální prezentací.

Pamětní síň Oty Pavla

Pamětní síň Oty Pavla

Expozice s připomenutím novinářské a spisovatelské činnosti O. Pavla s jeho osobní korespondencí v bývalém obecním domku, který sloužil převozníkům.

Pamětní síň rodáků a přátel Rožďalovic – expozice Stanislava Vodičky

Pamětní síň rodáků a přátel Rožďalovic – expozice Stanislava Vodičky

Expozice o životě a díle místních rodáků S. Vodičky a J. Melantricha z Aventina v budově bývalé školy. Expozice je v současnosti z důvodu rekonstrukce budovy uzavřena.

Pamětní síň Václava Beneše Třebízského

Pamětní síň Václava Beneše Třebízského

Expozice o životě a díle V. B. Třebízského s předměty z jeho pozůstalosti.

Podještědské muzeum a knihovna – expozice Karoliny Světlé

Podještědské muzeum a knihovna – expozice Karoliny Světlé

Expozice o životě a díle K. Světlé z literární a hmotné pozůstalosti autorky, jež pět románů a na třicet povídek situovala do Podještědí. Osobnost F. Křeliny pouze připomenuta.

Portmoneum – Museum Josefa Váchala

Portmoneum – Museum Josefa Váchala

Expozice o J. Váchalovi, J. Portmanovi a o historii Portmonea s unikátními nástěnnými malbami, vyřezávaným a malovaným nábytkem od J. Váchala, který byl zhotovený na objednávku J. Portmana.

Pracovna Ladislava Mňačka

Pracovna Ladislava Mňačka

Expozice s vybavením pracovny a knihovnou L. Mňačka, nejpřekládanějšího slovenského autora, který žil v letech 1993–94 v ČR.

Regionální muzeum v Litomyšli

Regionální muzeum v Litomyšli

Expozice věnované památkám z oblasti knižní kultury (období 1536–1936), litomyšlské tiskárně (od roku 1503) a významným literárním osobnostem spjatým s městem.

Rodný dům Adalberta Stiftera

Rodný dům Adalberta Stiftera

Stálá expozice představuje jak doklady k životu A. Stiftera včetně literárního a výtvarného díla, tak spisovatelův rodný kraj. Památník je jedním z turistických cílů na mezinárodní stezce v oblasti Šumavy.

Rodný domek Aloise Jiráska

Rodný domek Aloise Jiráska

Expozice věnovaná osobnosti A. Jiráska ve stavení z 90. let 18. stol., kde se spisovatel narodil a jeho otec Josef zde provozoval pekařství; budovu postavil jeho dědeček Jakub.

Rodný domek F. V. Heka – F. L. Věka

Rodný domek F. V. Heka – F. L. Věka

Stálá expozice věnovaná rodákovi města a národnímu buditeli F. V. Hekovi s dobovými předměty a s využitím kostýmů z televizního seriálu F. L. Věk. Muzeum spravuje rovněž pozůstalost K. Michla a J. Laichtera.

Rodný dům Charlese Sealsfielda

Rodný dům Charlese Sealsfielda

Muzeum o životě a díle Ch. Sealsfielda, který do literatury přinesl žánr indiánských příběhů, s knihovnou a výstavní galerií Stodola. 

Rodný dům Karla Havlíčka Borovského – Památník Karla Havlíčka Borovského

Rodný dům Karla Havlíčka Borovského – Památník Karla Havlíčka Borovského

Expozice věnovaná životu a dílu slavného rodáka K. H. Borovského. Ve výstavních prostorách jsou i dvě stálé expozice věnované padlým příslušníkům RAF z Vysočiny a sochaři V. Dobrovolnému.

Rodný dům Otokara Březiny

Rodný dům Otokara Březiny

Expozice o díle a odkazu O. Březiny v rodném domku z roku 1841.

Rodný dům Josefa Hory

Rodný dům Josefa Hory

Expozice s pozůstalostí J. Hory včetně jeho spisů, knih, rodinných fotografií, obrazů a nábytku.

Rodný dům Václava Hanky

Rodný dům Václava Hanky

Expozice o životě a díle významného obrozence V. Hanky. Průvodcovské služby zajišťuje pracovnice místní knihovny.

Spolkové a informační centrum Hýskov – Pamětní síň Františka Nepila

Spolkové a informační centrum Hýskov – Pamětní síň Františka Nepila

Expozice o životě a díle v rodném domě F. Nepila.

Srub Petra Bezruče

Srub Petra Bezruče

Expozice v objektu bývalé stodoly, kterou básník nechal ve 30. letech minulého století přestavět podle vlastního návrhu na letní sídlo, přibližuje jeho vztah k přírodě a životu v horské dědině.

Stálá muzejní expozice Ulriky von Levetzow

Stálá muzejní expozice Ulriky von Levetzow

Expozice umístěná v domu bývalého zámeckého zahradníka je zaměřena na život baronky U. von Levetzow a její vztah k J. W. Goethovi. Baronka strávila téměř celý svůj život na třebívlickém panství.

Tylův dům – rodný dům Josefa Kajetána Tyla

Tylův dům – rodný dům Josefa Kajetána Tyla

Expozice o životě a díle J. K. Tyla v rodném domě této významné osobnosti českého národního obrození.

Vlastivědné muzeum Nymburk – expozice Bohumila Hrabala

Vlastivědné muzeum Nymburk – expozice Bohumila Hrabala

Expozice o životě a díle B. Hrabala s předměty z pozůstalosti.

Vlastivědné muzeum ve Slaném – Pracovna Václava Štecha

Vlastivědné muzeum ve Slaném – Pracovna Václava Štecha

Stálá expozice věnovaná V. Štechovi a jeho synovi V. V. Štechovi s předměty z jejich pozůstalosti, která je doplněna ukázkami literatury a kresbami K. Liebschera ze Slánska.

Werichova vila  – expozice Jana Wericha a Vladimíra Holana

Werichova vila – expozice Jana Wericha a Vladimíra Holana

V polopatře je expozice věnovaná tvorbě V. Holana včetně představení ilustrátorů jeho knih a dobových nahrávek jeho poezie. V prvním patře je expozice věnovaná tvorbě a dílu J. Wericha včetně Osvobozeného divadla, tvorbě z let 1945–1980 v Československu i vztahu k Jiřímu Voskovcovi po jeho emigraci do USA. Pobyt ostatních významných obyvatelů vily, J. Dobrovského, Z. Wirtha a Han Hüng-sua, je jen připomenut.

Zámek Chyše - expozice o pobytu Karla Čapka

Zámek Chyše - expozice o pobytu Karla Čapka

Expozice s texty a fotografiemi o pobytu K. Čapka na zámku v roce 1917, kdy zde působil jako soukromý učitel syna hraběte Vladimíra Lažanského, s připomenutím doby i soudobé společnosti.

Virtuální muzeum Jaroslava Haška a Josefa Švejka

Virtuální muzeum Jaroslava Haška a Josefa Švejka

Virtuální muzeum Jaroslava Haška a Josefa Švejka