FILTROVÁNÍ Kraj   Typ   zrušit filtry

Muzea, památníky a expozice

Památník Svatopluka Čecha – rodná světnička

Stálá expozice o životě a díle S. Čecha představuje doklady z jeho pozůstalosti ; umístěna je v rodné světničce.

Buštěhradské muzeum Oty Pavla u Rotta

Expozice o životě a díle O. Pavla s dokumenty a předměty z jeho života a tvorby.

Pamětní síň Jaroslava Seiferta

Expozice o životě a díle J. Seiferta připomínající jeho kralupské kořeny s moderní multimediální prezentací.

Městské muzeum v Sadské – expozice Paroubkova pracovna a knihovna (Georgion)

Expozice s pracovnou a knihovnou rodáků O. J. Paroubka a F. A. Paroubka. Muzeum je v současnosti z důvodu plánované rekonstrukce uzavřeno.

Památník Karla Čapka

Expozice o životě a díle K. Čapka v přízemí letního sídla manželů Čapkových, kterou doplňuje okružní naučná stezka v okolí. V podkroví domu se nacházejí expozice Čapkovy manželky O. Scheinpflugové a F. Peroutky, který zde bydlel.

Všenorské muzeum Mariny Cvětajevové

Expozice o životě a díle M. Cvětajevové, která žila v letech 1922–25 v Československu, představuje předměty z její pozůstalosti včetně knih.

Vlastivědné muzeum Nymburk – expozice Bohumila Hrabala

Expozice o životě a díle B. Hrabala s předměty z pozůstalosti.

Památník Josefa Jungmanna

Expozice o životě a díle J. Jungmanna s připomenutím dalších literárních osobností, jejich život byl spojený s obcí: bratrů J. Jungmanna Antonína a Jana a A. Patery.

Památník Vítězslava Hálka – rodný dům

Aktualizovaná expozice o životě a díle V. Hálka, kterou připravil Památník národního písemnictví. pozn.: Otevřeno pouze v neděli 13–16 hod.

Památník Josefa Lady

Expozice o životě a díle J. Lady s autentickými exponáty věnovanými a zapůjčenými od jeho dědiců.

Památník Svatopluka Čecha

Historické prostory, kde spisovatel žil a pracoval a kde ho často navštěvovali přátelé literáti (Ignát Hermann, Josef Václav Rais, Václav V. Štech, Jaroslav Vrchlický, Karolína Světlá aj.), v současnosti slouží jako obřadní síň obce.

Národní muzeum – Zámek Vrchotovy Janovice stálá expozice Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice

Expozice je připomínkou častých návštěv R. M. Rilka a K. Krause na zámku baronky Sidonie Nádherné z Borutína (1885–1950). Součástí expozice je původní zámecká knihovna, od roku 1954 ve správě Knihovny Národního muzea.

Tylův dům – rodný dům Josefa Kajetána Tyla

Expozice o životě a díle J. K. Tyla v rodném domě této významné osobnosti českého národního obrození.

Pamětní síň Oty Pavla

Expozice s připomenutím novinářské a spisovatelské činnosti O. Pavla s jeho osobní korespondencí v bývalém obecním domku, který sloužil převozníkům.

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Expozice v bývalém tereziánském špýcharu, která je věnována osobnosti prvního čs. prezidenta včetně období jeho bojů o pravost Rukopisů královédvorského a zelenohorského.

Muzeum tradic obce Soutice – expozice Vojtěcha Zamarovského

Expozice o životě a tvorbě slovenského rodáka V. Zamarovského, který v obci dlouhé roky žil a tvořil a je také pohřben na místním hřbitově.

Národopisné muzeum v Třebízi – Památník Václava Beneše Třebízského

Expozice o životě a díle v rodném domě V. B. Třebízského.

Pamětní síň Františka Hrubína

Expozice dokumentuje život a dílo spjaté s krajem F. Hrubína, rovněž vzpomínkové večery věnované básníkovi.

Pamětní síň rodáků a přátel Rožďalovic – expozice Stanislava Vodičky

Expozice o životě a díle místních rodáků S. Vodičky a J. Melantricha z Aventina v budově bývalé školy. Expozice je v současnosti z důvodu rekonstrukce budovy uzavřena.

Vlastivědné muzeum ve Slaném – Pracovna Václava Štecha

Stálá expozice věnovaná V. Štechovi a jeho synovi V. V. Štechovi s předměty z jejich pozůstalosti, která je doplněna ukázkami literatury a kresbami K. Liebschera ze Slánska.

Muzeum Jarmily Novotné a Svatopluka Čecha

Expozice S. Čecha pocházející z období života na zámku v Litni s ukázkami díla a osobních dokumentů.


Pamětní síň Václava Beneše Třebízského

Expozice o životě a díle V. B. Třebízského s předměty z jeho pozůstalosti.

Dobrovická muzea – expozice Bohumila Hrabala

Expozice s připomínkou pobytu B. Hrabala (14. 4.– 30. 9. 1944), když se zaučoval na místním nádraží.

Spolkové a informační centrum Hýskov – Pamětní síň Františka Nepila

Expozice o životě a díle v rodném domě F. Nepila.

Galerie a muzeum M. D. Rettigové

Interaktivní expozice o životě a díle M. D. Rettigové.

Muzeum Eduarda Štorcha

První část expozice je věnovaná spisovateli, jeho životu a práci, druhá obsahuje ukázky doby pravěku, o které autor psal.

 

Memorabilia

Pamětní deska na budově fary

Pamětní deska na faře v Ořechu, kde Jindřich Šimon Baar působil v letech 1895–1897 a 1909–1919.

Pamětní deska na budově školy v Postupicích

budova staré školy u kostela

Pomník Svatopluka Čecha s jeho bustou v Obříství

Pomník s původně bronzovou bustou, která byla neznámým pachatelem odcizena roku 1996; nová busta z kamene.

Pamětní deska na domě správce panství jako připomínka pobytu

pamětní deska na domě správce panství (tzv. Čechovně)

Pomník se sochou v městském sadu v Litni

úprava sadu s pomníkem a sochou v nadživotní velikosti

Pamětní deska Bohumila Hrabala v Kostomlatech

Pamětní deska Bohumila Hrabala v Kostomlatech. Panely informují o působení spisovatele v roli výpravčího ve zdejší stanici.

Poesiomat v Kersku

Hrabalův poesiomat na poezii, prózu a mluvené slovo včetně hlasu samotného autora.

Hrabalova lavička v Nymburce

Hrabalova lavička na nymburském náměstí.

Hrabalovo posezení U Tří koček

Hrabalovo posezení U Tří koček - lavičky z dubového dřeva.

Strom Bogan a pamětní deska v Nymburce

Strom Bogan a pamětní deska na žulovém kameni.

Pamětní deska Bohumila Hrabala na nymburském pivovaru

Pamětní deska umístěna na nymburském pivovaru.

Pamětní deska Bohumila Hrabala a strom na labském nábřeží

Pamětní deska a strom „Bohoušek“ na počest Bohumila Hrabala na Labském nábřeží v Nymburce.

 

Sepulkrální památky

Hrob Karla Josefa Beneše

Hrob Karla Josefa Beneše v Rožmitále pod Tremšínem.

Hrob Bohumila Hrabala

Bohumil Hrabal je pohřben v rodinném hrobě společně s rodiči a širší rodinou. Podle přání je uložen v dubové rakvi s nápisem „Pivovar Polná“.

Hrob TGM v Lánech

Hrob prvního československého prezidenta TGM na Lánském hřbitově.

Hrob Františka Nepila

Hrob Františka Nepila ve Stradonicích u Berouna

Hrob Františka Palackého

Hrob Františka Palackého v Neratovicích, Lobkovický hřbitov.

Hrob Františka Adolfa Paroubka

Hrob Františka Adolfa Paroubka na veřejném pohřebišti v Sadské

Hrob Otakara Jiřího Paroubka

Hrob Otakara Jiřího (Georgiuse) Paroubka

Hrob Jaroslava Seiferta

Hrob Jaroslava Seiferta

Hrob Václava Štecha

Václav Štech je pohřben na městském hřbitově ve Slaném.

Hrob Vojtěcha Zamarovského

Hrob Vojtěcha Zamarovského. Na náhrobku je uveden jeho podpis.